Neotex 1021

Giá bán: Liên hệ

Mô tả

Là chất pha loãng cho sơn epoxy & PU

Ứng dụng

Chất pha loãng thích ứng cho hệ thống epoxy Neopox®Special, Neopox® Pool, Neopox® Pro, Neopox®Satine, Neopox®Deco, Epoxol® Primer và hệ thống PU Νeodur®, Neodur®Varnish và Neodur®Varnish Mat.
Cũng thích ứng cho vệ sinh bề mặt và dụng cụ, sau khi thi công các sản phẩm trên.

Đặc điểm kỹ thuật

  • Hình thức: Dung dịch trong suốt
  • Tỷ trọng: 0,87kg/l
  • Đóng gói: Can 1L, 5L và 20L