Hệ thống chống thấm Neoproof® Polyurea

Chống thấm trên bề mặt Bê tông

Chống thấm mái nhanh áp dụng trong vòng một ngày

Chống thấm mái trên lớp bọt PU

Chống thấm mái kim loại

Chống thấm mái / ban công dưới lớp gạch (có phủ bảo vệ)

Sàn mái bãi đậu xe

Mái chống thấm trên màng PVC

Ứng dụng NEOTEX cho hệ thống Sàn nhựa

Hệ thống tự san phẳng

Chống thấm mái nhanh áp dụng trong vòng một ngày

Lớp phủ PU mỏng

Lớp phủ polyurea

Hệ thống cấp thực phẩm

Bảng ứng dụng lớp mặt sàn

Tuổi thọ ước tính cho màng chống thấm dung dịch

SẢN PHẨM THI CÔNG ĐỊNH MỨC(kg/m2) TUỔI THỌ TỐI THIỂU (NĂM)
2 lớp 1,2 20
1 lớp 0,75 20


+

2 lớp 0,6 + 0,6 25
2 lớp 1,2 30
2 lớp 1,2 11
3 lớp 1,8 13
3 lớp với Neotextile 2,5-2,7 20
4 lớp với Neotextile 3-3,2 22
2 lớp 0,7 10
3 lớp 1,1 12
3 lớp với Neotextile 1,5-1,7 15
4 lớp với Neotextile 1,8-2 17
2 lớp 1 8
3 lớp 1,5 10
3 lớp với Neotextile 2-2,2 12
4 lớp với Neotextile 2,5-2,7 15

2 lớp 1 7
3 lớp 1,5 8
3 lớp với Neotextile 2-2,2 10
4 lớp với Neotextile 2,5-2,7 12


*** Các số liệu trong bảng trên áp dụng cho bề mặt bê tông và còn phụ thuộc vào chất lượng của chất nền, khả năng đi lại của mái nhà, độ dốc, nước tù đọng, nhiệt độ, khu vực ứng dụng, vv.