Neocret

Giá bán: Liên hệ

Mô tả:

Vữa xi măng đông kết nhanh, được gia cường cốt sợi, dùng để sửa chữa bê tông

Ứng dụng:

Thích hợp cho việc phục hồi các tòa nhà cũ, sửa chữa các cấu kiện bê tông bị hư hại, nứt, vỡ (cột, trụ, dầm, panen, bậc thang, cửa, cửa sổ (khung, bạo), khe nứt, khe nối trên bê tông. Nó có thể được sử dụng như vữa sửa chữa với độ dày điểm 30mm sau khi sửa chữa đường điện/nước hoặc trên tường và trần với một lớp dày 15mm.

Đặc tính:

 • Neocret® là vữa được trộn sẵn sử dụng ngay với tính xúc biến cao.
 • Đông kết nhanh và được gia cường cốt sợi
 • Trộn với nước sẽ dễ dàng thi công trên bề mặt đứng và trần bằng bay thủ công hoặc bằng máy trát.
 • Kháng ẩm và sương giá rất tốt.
 • Được phân cấp loại vữa GP CS IV, W1 theo ΕΝ998-1.

Đặc điểm kỹ thuật:

 • Hình thức hỗn hợp: Bột trắng
 • Tỷ trọng: 1,95gr/cm3
 • Nước/100kg Neocret®: 16-18 lt
 • Tiêu thụ hỗn hợp tươi: 1,5-1,8Kg/m2/mm
 • Nhiệt độ thi công tối thiểu: +5°C
 • Chịu nhiệt độ: -10°C đến +70°C
 • Thời gian sống (+25°C): 1 giờ
 • Độ bền nén: 22,8N/mm2 (EN1015-11:1999)
 • Độ bền uốn: 9,4N/mm2 (EN 1015-11:1999)
 • Tỷ trọng khi khô: 1,631Mg/m3 (EN1015-10:2000)
 • Hệ số hấp thụ (24 giờ): 0,302kg/m2 (EN1015-18:2003)
 • Cường độ bám dính: 1,55N/mm2 (EN1015-12:2000)
 • Cỡ hạt tối đa: 1mm
 • Thấm hơi nước: Λ0,007g/cm2* d-1 (EN1015-19:1998)
 • Hệ số chống phân tán μ: 233,8 (EN1015-19:1998)