Epoxol Extra

Giá bán: Liên hệ

Mô tả

Nhựa epoxy tiêm, hai thành phần

Ứng dụng

Nhựa epoxy tiêm, hai thành phần, thích ứng cho sửa chữa kết cấu.

Đặc điểm kỹ thuật

  • Liều lượng (trong lượng): 80Α:20Β
  • Màu hỗn hợp: Trong suốt
  • Thời gian sống ở +250C: 30 phút
    (Nhiệt độ thấp và độ ẩm cao sẽ kéo dài thời gian đề cập ở trên và nhiệt độ cao thì ngược lại)
  • Độ bền kéo: 46,07N/mm2
  • Độ bền uốn: 70,58N/mm2
  • Độ bền nén: 128,43N/mm2
  • Độ nhớt +250C: 170 cps
  • Nhiệt độ thi công tối thiểu: + 50C