Barofast

Giá bán: Liên hệ

Mô tả

Barofast là chất gia tốc đông kết xi măng.

Đặc tính

  • Do Barofast có đặc tính dẻo hóa nên lượng nước trộn có thể giảm từ 5-10%, tùy theo lượng phụ gia sử dụng.
  • Cho phép bê tông chuẩn bị với cường độ sớm cao.
  • Thích hợp cho chuẩn bị bê tông thi công công trình tiếp xúc nhiệt độ bảo dưỡng thấp (dưới +10°C).

Đặc điểm kỹ thuật

  • Tỷ trọng (25 °C): 1,330 g/cm3
  • pH: 7-9
  • Giảm lượng nước: 5-10%
  • Liều lượng: 1-4 % theo trọng lượng xi măng (1–4 lít cho 100 kg xi măng), tùy theo nhu cầu tăng tốc và nhiệt độ.