Acqua Primer NP

Giá bán: Liên hệ

Mô tả:

Acqua® Primer NP là vật liệu quét lót phù hợp cho việc chuẩn bị bề mặt được quét hệ thống chống thấm Neoproof® Polyurea. Nó tạo ra lớp kết dính với polyurea, góp phần tăng tuổi thọ chống thấm.

Đặc tính:

 • Lớp lót epoxy hai thành phần, gốc nước, với độ bám dính cao. Nó thích ứng cho bề mặt bê tông, bọt cách nhiệt, màng bitum mặt khoáng, sẽ được quét hệ thống chống thấm Neoproof® Polyurea.
 • Tuân thủ các quy định 2004/42/EC về giới hạn V.O.C trong sơn và vec-ni.

Đặc điểm kỹ thuật:

 • Hình thức: Bóng, ghi nhạt
 • Tỷ trọng (EN ISO 2811.01):
 • Thành phần Α: 1,17 g/cm3
 • Thành phần B: 1,13 g/cm3
 • Tỷ lệ pha trộn (trọng lượng): 100Α : 40Β
 • Định mức tiêu thụ: 120-160gr/m2/1 lớp (tùy theo khả năng hấp thụ mặt nền)
 • Thời gian khô (+25°C): 7 giờ
 • Thời gian sống (+25°C): 1 giờ
 • Khô cho lớp kế tiếp (+25°C): Sau 24 giờ
 • Nhiệt độ thi công: +12oC đến +350C
 • Có thể bước lên(+250C): 24 giờ
 • Đông cứng hoàn toàn: ~7 ngày
 • Cường độ bám dính: ≥ 3 N/mm2