Neotex Ιnox Primer

Giá bán: Liên hệ

LĨNH VỰC ỨNG DỤNG

Neotex inox Primer là vật liệu lót hệ nước, một thành phần, với cường độ bám dính rất cao với mặt nền không xốp như inox, nhôm, mạ kẽm, thiếc, kính.

ĐẶC TÍNH

  • Một thành phần, dễ thi công
  • Cường độ bám dính cao trên hầu hết các bề mặt không xốp
  • Neotex inox Primer Không cần bất cứ xử lý nào trước khi quét trên nó, cung cấp cường độ bám dính tuyệt vời với vật liệu lót hệ nước, hệ dung môi, không dung môi mà được ứng dụng trên mặt.
  • Thân thiện môi trường và với người sử dụng
  • Không chứa bất kỳ dung môi hay thành phần hóa chất độc hại nào.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

  • Tỷ trọng (EN ISO 2811.01):               1,04±0,01g/ml
  • Độ nhớt (ASTM D562, +25°C):         60±2KU
  • Thời gian khô (+25°C):                       1 giờ
  • Thời gian quét lớp kế tiếp (+25°C):     10 giờ
  • Tiêu thụ:                                               60-75ml/m2/lớp

V.O.C. tuân thủ Chỉ thị 2004/42/CE của E.U cho sản phẩm này thuộc loại AiWB, “Vật liệu đặc tính một thành phần” gói:140g/lít (Giới hạn 2010). Hàm lượng V.O.C. của sản phẩm sẵn sàng sử dụng <10g/lít.