Neotex Ιnox Primer

Giá bán: Liên hệ

Sơn lót gốc nước dành cho bề mặt inox, nhôm, mạ kẽm

Mô tả – Lĩnh vực ứng dụng

Neotex® Ιnox Primer là sơn lót gốc nước, một thành phần, với cường độ bám dính rất cao với mặt nền không xốp như inox, nhôm, mạ kẽm, thiếc, kính.

Đặc tính

  • Một thành phần, dễ thi công
  • Cường độ bám dính cao trên hầu hết các bề mặt không xốp
  • Không cần bất cứ xử lý nào trước khi sơn trên nó, cung cấp cường độ bám dính tuyệt vời với sơn gốc nước, gốc dung môi, không dung môi mà được ứng dụng trên mặt.
  • Thân thiện môi trường và với người sử dụng
  • Không chứa bất kỳ dung môi hay thành phần hóa chất độc hại nào.

Đặc tính kỹ thuật

Tỷ trọng (EN ISO 2811.01):               1,04±0,01g/ml

Độ nhớt (ASTM D562, +25°C):         60±2KU

Thời gian khô (+25°C):                       1 giờ

Thời gian sơn lớp kế tiếp (+25°C):     10 giờ

Tiêu thụ:                                               60-75ml/m2/lớp

V.O.C. tuân thủ Chỉ thị 2004/42/CE của E.U cho sản phẩm này thuộc loại AiWB, “Sơn đặc tính một thành phần” gói:140g/lít (Giới hạn 2010). Hàm lượng V.O.C. của sản phẩm sẵn sàng sử dụng <10g/lít.