Giluform SP 12

Giá bán: Liên hệ

Mô tả

Giluform SP 12 là một loại bột, có thể trộn theo nhiều cách khác nhau, tạo thành một hỗn hợp dễ chảy để chế tác phù điêu, mô hình và đúc. Giluform SP 12 không phù hợp với các cấu trúc hỗ trợ

Đặc tính / Ưu điểm

  • Xử lý đơn giản
  • Hóa rắn nhanh mà không cần phụ gia
  • Cấu trúc giống như sứ của vật liệu để đúc
  • Không cháy
  • Tái tạo chính xác cho cả những chi tiết nhỏ mịn nhất
  • Có thể xử lý bề mặt với tất cả các màu thương mại
  • Không gây hại cho da hay sức khỏe

Đặc điểm kỹ thuật

Hình thức Bột mịn
Tỷ lệ pha trộn 4kg bột- 1lít nước (khối lượng hỗn hợp 2,4lít)
Thời gian sống 17 phút
Điểm hóa rắn 25 phút
Đông cứng bề mặt > 300MPa