Deplast

Giá bán: Liên hệ

Mô tả:

Deplast® là vữa trát chống cháy (loại Α1), khả năng đàn hồi cao, gốc xi măng, một thành phần, một phần của hệ thống cách nhiệt N-Thermon®.

Ứng dụng:

Nó được ứng dụng dễ dàng trên N-Thermon® sau khi đã quét N-Thermon® Primer và lưới sợi thủy tinh chống kiềm N-Thermon® Mesh 90gr làm cốt gia cường.

Đặc tính/ Ưu điểm:

 • Trộn với nước sẽ tạo ra hỗn hợp dễ thi công trên bề mặt đứng bằng bay hoặc máy trát.
 • Tính xúc biến cao.
 • Được phân loại vữa GP CS IV, W1 theo ΕΝ998-1.

Đặc điểm kỹ thuật:

 • Hình thức /màu sắc hỗn hợp: Bột – Trắng
 • Tỷ trọng: 1,75-1,80 gr/cm3
 • Tỷ lệ trộn với nước: 20% theo trọng lượng hoặc 5 kg nước với bao 25kg.
 • Tiêu thụ hỗn hợp tươi: 1,5 Kg/m2/mm
 • Nhiệt độ thi công
 • Tối thiểu: +5°C
 • Tối đa: +35°C
 • Thời gian sống (ở +25°C): 1 giờ
 • Chịu nhiệt: -10oC đến +80oC
 • Độ dày tối đa: 1,5mm/lớp